Vezirköprü Turizm Merkezi

Küçük dereleri, çimenleri, 60 m. ulaşan çam ağaçları ile milli park olabilecek tabi güzelliğe sahiptir. Geyik üretme çiftliği de ilgi odağıdır.

Kunduz Dağı ormanlık alanında dinlenme, eğlenme, spor, piknik, gezinti alan tesisleri yapılabilir. Vezirköprü, Kültür Varlığı açısından en zengin İlçemizdir. Samsun’un yüzölçümü bakımınından en büyük İlçesi olan Vezirköprü, merkeze 115 km. olup, Havza’ya 20 km., Merzifon’a, 40 km., Durağan’a 60 km. ve Amasya’ya 61 km. uzaklıktadır. Yaklaşık 106 bin nüfusa sahip İlçede, halkın 80 bin kadarı köylerde yaşamaktadır.

Vezirköprü, Kültür varlığı açısından en zengin İlçemizdir. Küçük dereleri, çimenleri, 60 m. ulaşan çam ağaçları ile milli park olabilecek tabi güzelliğe sahiptir. Geyik üretme çiftliği de ilgi odağıdır.

Kunduz Dağı, Vezirköprü’ye 50 km uzaklıkta cennetten bir köşedir. Ormanlık alanında dinlenme, eğlenme, spor, piknik, gezinti alan tesisleri yapılabilir.

Kültür varlığı açısından en zengin İlçemizin, binlerce yıllık geçmişi ile bugün arasında bir geçiş kabul edebileceğimiz taşhan ve konutlar gibi sivil mimari örnekleri “Hititler kutsal kentleri Nerik inşası “ burada görülmektedir.

Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı 22.03.2011 tarihi ve 59756 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nu 3.maddesi ile 16.04.2004 tarihi ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve ilanına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26.04.2011 tarihi kararlaştırılmıştır.

Dağlardan oluşan devasa duvarların arasında ilerlerken tarifi zor bir huzur içinde, muhteşem Şahin Kanyonu’nda feribot turu ile gezmenin keyfine varacaksınız. Ulaşım asfalt bir yol üzerinden sağlanmaktadır.