Samtab'ın Amacı

Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’ nin görevi; Hükümetimizin 2023 Vizyonu çerçevesinde hazırlanan Samsun Turizm Master Planı kapsamında turizmle ilgili çalışmaları yürütmek, Turizm Merkezi ilan edilen; Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Havza Kaplıcalar Bölgesi İmaret Mahallesi Turizm Merkezi, Ladik Akdağ Turizm Merkezi, Ayvacık Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Bafra İlçesi Kolay Beldesi Turizm Merkezi, Vezirköprü Turizm Merkezi, 19 Mayıs İlçesi Turizm Merkezleri ve bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Ayrıca Turizm Merkezi ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin cazibesini arttırmak amacıyla ilde bulunan kültür ve turizm değerlerinin korunması, işlevselleştirilmesi ve turizmin hizmetine sunulması için yapım, proje yapmak ve geliştirmek, bakım, onarım, düzenleme, yanı sıra bunlara ilişkin tanıtım, baskı vb. çalışmalar yapmaktır.