Atakum

AtakumGenel Bilgiler

Samsun ilinin 4'ü merkez ilçe olmak üzere 17 ilçesi vardır. Merkezde yaklaşık 850.000 kişi yaşamaktadır. Samsun'un belde ve köylerinde ise yaklaşık 412.000 kişi yaşamaktadır. En çok nüfuslu ilçesi 312.332 ile İlkadım' dır. En az nüfuslu ilçesi ise Yakakent' tir.

Yüzölçümü bakımından en büyük ilçe 1.713 km² ile Vezirköprü'dür.

Yüzölçümü bakımından en küçük ilçe ise 35 km² ile Atakum' dur.

Coğrafi Konum

İlçenin coğrafi yapısı, başlangıç meridyenine yaklaşık 35.17 boylam ve 41.19 enlem daireleri arasındadır. İlçenin yüzölçümü 354 km2 dir.

İlçe Karadeniz’in güneyinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içindedir. Doğusunda İlkadım, batısında 19 Mayıs ilçeleri ile komşudur. Kuzeyi Karadeniz’le çevrilidir. Güneyinde ise Kavak ve Bafra ilçeleri vardır. İlçe, şehir merkezinin batısından 5 km. mesafedeki kürtün deresinden başlayıp, sahil boyunca 20.km batıya kadar uzanır.

Gerek yağış gerekse sıcaklık yönünden sürekli farklılıklar görülmekle beraber genellikle yazları yağışlı ve sıcak, kışları yağışlı ve ılık geçer. Yağmur daha çok İlkbaharda düşer.


Tarih

Günümüzde Atakum’a bağlı Çatmaoluk ile Kulacadağ mahalleleri arasında bulunan Akalan Kalesi kalıntıları Samsun ve çevresine ticari koloniler kurmak için gelenler hakkında bilgi veren Atakum’daki en eski kazı bölgesidir. 1071 yılında Malazgirt savaşından sonra bu bölgeye hakim olan ilk Türk Devleti Danişmentlilerdir.

Rüknettin Süleyman Şah döneminde Samsun ve Atakum Selçuklu Devletinin eline geçmiştir. 1420 yılından itibaren Samsun ve Atakum çevresi Osmanlı yönetiminin eline geçti. Eyaleti Rum olarak bilinen Sivas Eyaletinin Amasya Sancağına bağlı kaza olarak ismi geçen Samsun ve çevresi devrin resmi belge kayıtlarında Canik olarak geçmektedir. Atakum bölgesi ise kazanın merkez kaza sayılan sınırları içinde gösterilmiştir. 1900 lü yılların başlarında Atakum’un ünlü bir tütün taciri ve üreticisi olan Matossian adlı bir Ermeni’ye ait olduğu bilinmektedir. Halk arasında “Matossian Bahçeleri”  olarak adlandırılan Atakum, daha sonra Matosyon adına dönüştürülmüştür.

İlçenin  adı 1994 yılına kadar Matosyon olarak adlandırılırken, 1994 yılında ilk defa Atakum adı ile belediye olmuştur. 22 Mart 2008 tarih ve 26824 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Atakum, Atakent,  Kurupelit,  Altınkum,  Çatalçam ve Taflan beldelerinin birleşmesi ile “Atakum” adı ile , 01 Temmuz 2008 tarihinde ilçe kurulmuştur.

Turizm

İlçemiz toplam olarak 22 km. sahil şeridine sahip olup, sahillerimiz genel olarak temiz ve yüzmeye elverişli konumdadır. Sahillerimizde, özel şahıslarca yapılmış yazlık tatil evleri mevcuttur.

İlçemizde turizme yönelik belediyenin düzenlediği yaz faaliyetleri olarak, Plaj Voleybolu, Plaj Futbolu turnuvaları, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Uluslararası Halk Dansları Festivali ve çeşitli konser faaliyetleri gerçekleşmektedir.

İlçemizin Turistik bir ilçe olması nedeniyle kıyı şeridinde iş yerleri, yazlıklar ve çok sayıda eğlence yerleri ve içkili yerler bulunmaktadır. Yaz aylarında çevre illerden ilçemize denize girmek ve eğlenmek maksadıyla çok sayıda vatandaşımız gelmekte ve nüfus artış göstermektedir.
Atakum
Atakum
Atakum
Atakum
Atakum
Atakum
Atakum
Atakum
Atakum