Canik

CanikGenel Bilgiler

Nüfusu 89 bin dolaylarındadır.Yerli halk arasında “Cenik” şeklinde kullanılan bu sözcük sürülerin kışın barındıkları çukur yer anlamına gelmekte ve daha ziyade coğrafi ve idari bir bölgeyi ifade etmektedir. Canik adı son dönemlerde merkezi Samsun olan Sancak’a verilmiştir. 1960’lı yıllara kadar Canik Beldesi, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacı İsmail, Teknepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti.

Bu köyler Kurtuluş Savaşı sonrasında yapılan mübadelede Balkanlardan gelenlerin yerleştirildiği bölgeler olmuştur. Ordu-Ankara karayolunun geliştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması bölgede önemli bir hareketlilik oluşturmuş ve yerleşim alanları hızla büyümüştür. İlçe sınırları içinde 19 Mayıs Stadyumu, Doğu Park, Amfi Tiyatro, Bandırma Gemisi Müzesi, Toptepe Tümülüsleri yer almaktadır.

Samsun’un dolayısıyla Canik'in eski tarihine ait bilgiler azdır. Klasik tarih Samsun’un MÖ 6. yüzyılda Miletli denizci göçmenler tarafından kurulduğunu gösterir. MÖ 4. yüzyılda Pershakimiyetine girmiş ve MÖ 3. yüzyılın ortalarında Pontus Krallığı’na bağlanmıştır. Pontus Kralı Büyük Mithridates, Sinop ile Amisosu kendisine idare merkezi olarak seçmiştir.Bizans döneminde Amisos, Armeniak temasına (idarî bölge) dahil bulunuyordu. Şehir Türklerin burayı fethine kadar bir ticaret merkezi olarak yaşamaya devam etti.1960lı yıllara kadar Canik, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacıismail, Tekkepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti. Bu köyler, Millî Mücadele sonrası yapılan mübadele sonucu Rumlardan alınarak Balkanlardan getirilen vatandaşlarımızın yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Bölgede bu günkü stadyumun yerinde hipodrom, Yeni Mahallede küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu - Ankara karayolunun geliştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması, garajlar ve hâl gibi kentsel donatıların yapılması ilçede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.

2009 yılından itibaren ilçe olan Canikte 19 Mayıs Stadyumu, Doğu Park, Amfi Tiyatro, Bandırma Vapuru Müzesi, Toptepe Tümülüsleri, Meşe Dinlenme Tesisleri ve Canik Başarı Üniversitesi gibi önemli yerler vardır.

Coğrafi Konum

Canik, Samsun'un Devgeriş deresiyle Mert Irmagı arasında Karadeniz'den içeri dogru uzanmış şirin bir yerleşim yeridir. Cumhuriyet tarihinde 2009 yılına kadar belde olan Canik, 2009 yılında Samsun merkezden ayrılmış ve ilçe olmuştur.

İlçenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Canik Dagları'nın Karadeniz'e dogru uzantısı olan tepeler, batısında Mert Irmagı ve İlkadım İlçesi, dogusunda ise Kutlukent bulunmaktadır.

Tarih

Klasik tarih Samsun’un MÖ 6. asırda Miletli denizci göçmenler tarafından kuruldugunu gösterir. MÖ 4. asırda Pers hakimiyetine girmiş ve MÖ 3. asrın ortalarında Pontus Krallıgı’na baglanmıştır. Pontus Kralı Büyük Mithridates Sinop ile Amissos’u kendisine idare merkezi olarak seçmiştir. Bizans döneminde Amisos Armeniak temasına (idarî bölge) dahil bulunuyordu. Şehir Türklerin burayı fethine kadar bir ticaret merkezi olarak yaşamaya devam etti.1960'lı yıllara kadar Canik, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacıismail, Tekkepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti.

Bu köyler, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan mübadele sonucu Rumlar'dan alınarak Balkanlardan getirilen vatandaşlarımızın yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur.Bölgede bu günkü stadyumun yerinde hipodrom, Yeni Mahalle'de küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu - Ankara karayolunun geliştirilmesi,  ilçede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.

Bölgede bu günkü stadyumun yerinde hipodrom, Yeni Mahallede küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu - Ankara karayolunun geliştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması, garajlar ve hâl gibi kentsel donatıların yapılması ilçede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.

2009 yılından itibaren ilçe olan Canikte 19 Mayıs Stadyumu, Doğu Park, Amfi Tiyatro, Bandırma Vapuru Müzesi, Toptepe Tümülüsleri, Meşe Dinlenme Tesisleri ve Canik Başarı Üniversitesi gibi önemli yerler vardır.
Canik
Canik
Canik
Canik
Canik
Canik
Canik
Canik