Vezirköprü

VezirköprüGenel Bilgiler

Samsun’un ikinci büyük ilçesi. Vezirköprü Samsun merkezinden 116 km uzaklıkta. Samsun’un Havza, Bafra, Alaçam ilçeleri ile Sinop ve Çorum’a komşu olan Vezirköprü, yaklaşık 106 bin nüfusa sahip. Vezirköprü halkının 79.166’sı köylerde yaşıyor. İlçenin çevre ile ulaşımı karayolu ile sağlanıyor. Havza ve Durağan'a gitmek için minibüsleri tercih edebilirsiniz. Vezirköprü’den Samsun, Ankara, İstanbul, Bursa'ya her gün düzenli otobüs seferleri var.

Tepelerle çevrili bir çanağın içine konuşlanmış olan Vezirköprü, Kunduz Dağları Kale Tepe, Tavşan Dağları ile Keltepe ile çevrilidir.Kızılırmak vadisine bakan yamaçları ormanlarla kaplıdır.Batısındaki Kunduz Yaylası, kuzeyindeki Kabalı 
Yaylası ile güneybatısında Tavşan Dağı Yaylası, yayla turizmi açısından önemlidir.

Vezirköprü, iklim koşulları bakımından kıyı kuşağının nemli ılıman iklim tipi ile iç kesimlerin karasal iklim tipi arasında, geçiş kuşağının kendine özgü termik ve nemlilik özellikleriyle ayrılmaktadır. Kışlar kıyıya göre daha soğuk, 
yazlar da daha sıcak geçer.

Vezirköprü’nün ekonomisi

İlçenin ekonomisi ağırlıklı tarıma dayalı. Vezirköprü'lüler, her çeşit tahıl ile sebze ve meyveyi üretiyorlar. Hayvancılık ve orman ürünleri de önemli yer tutuyor. Heybecilik, semaver yapımı, ip ve urgan yapımı gibi geleneksel el 
sanatlarını sürdüren zenaatkarlar da karşımıza çıkıyor Vezirköprü’de. Vezirköprü, yaklaşık 7500 yıllık süreçte bir çok kültüre ev sahipliği yapmıştır.

Hititlerin kutsal kenti: Oymaağaç Höyük Tepe

En az birkaç bin yıllık bir yerleşim alanı olduğu tahmin edilen Oymaağaç Höyük Tepe ticaret kervanlarının önemli uğrak yerlerinden biri olmuş ve fırtına tanrısına adanmış diğer adıyla Hatti ve Hititlerin kutsal kenti Nerik olarak 
adlandırılmıştır.

İlçe merkezi

Vezirköprü’nün merkezi, günümüze kadar ayakta kalmayı başaran ve bir bölümü restore edilimiş tarihi eserler açısından çok zengindir.

Bir sokaktan diğerine geçtiğinizde mutlaka eski bir eserle karşılaşıyorsunuz. Bununla birlikte son derece hareketli Vezirköprü’nün merkezidir. Üç dört katlı binaların altındaki dükkanlarda her türlü ihtiyaca cevap verecek dükkan yer 
alıyor.

Belediye parkı

İçinde çay bahçelerinin yer aldığı belediye parkında çamların, çınarların gölgesinde oturmak çok keyiflidir. Dışarısı 30-35 derece sıcakken belediye parkında serin bir ortamda keyifle dinleniyorsunuz.

Höyük ve Düz Yerleşimler

Bu bölgede de sayısız tepe, höyük ve tümülüs bulunuyor. Höyüktepe-Oymaağaç Tepe’de kazı çalışmaları devam ediyor. Bir çoğu İlk Tunç Çağı’nın izlerini taşıyor ve yapılan kazı çalışmalarında çanak, çömlek parçalarına rastlanmış. 
Bellibaşlıları Doğan Tepe, Kurudere, Yağınözü Çakmak, Keltepe, Yağbasan Tümülüsleri, Çeltek Tümülüsleri, Aşağı Narlı Tümülüsleri, Avdan Köyü Tümülüsü, Çal Köyü Tümülüsü ve Maltepe Tümülüsü.

YAYLADA YAŞAM

Kimler yaylaya göçüyor?

Yaylaya genellikle hayvancılık yapanlar göç ediyor.Göç nedenleri ise, hayvanların beslenebilmesi için köylerde yeterli miktarda otlak ve mera bulunmamasıdır.

Yaylalarda yapılan şenlikler

Yaylalarda yapılan şenlikler birbirinden farklıdır. Susuz Köyü yaylasında boğa güreşleri yapılır ve gençler geleneksel "Çıngırşak" oynarlar. Eğlenceleri geleneksel yemekleriyle zenginleştirirler.

Konaklama yerleri

Yaylalarda insanlar, çadırlarda veya kelik adı verilen ahşap evlerde konaklarlar.

Yaylalarda gelenek ve görenekler:

•Yaylada hayvanların bakımı için tutulan sığırtmaca, her hafta yayık döven yaylacılar tarafından birer kaşık tereyağı verilir. Bu gelenek sığırtmacın, daha dikkatli davranarak hayvanları kurt ve diğer yırtıcı hayvanların tehlikesinden 
koruması için yapılıyor.

•Yaylada genellikle yaşlı kadınlar yaşadığı için, her hafta köyden yaylaya yayık dövmeye genç kızlar ve gelinler gidiyor.

•Yaylaya çıkıldıktan 15-20 gün sonra, köy halkının tamamı şenlik için yaylaya gidiyor.

Bir demirçağ kenti:

Esenköy

Vezirköprü ve çevresi önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Bunun en önemli kanıtı, ilçenin 15 km güneybatısındaki Esenköy’de bulunan ve Paflagon tipi kaya mezarını da içine alan bölgede bulunan mimari ögeler.

Yaylaya gidiş ve dönüş mevsimi

Yaylaya genellikle mayıs ayı içerisinde çıkılır ve en geç eylülde köylere geri dönülür.

Dönüş hazırlıkları yapılır, koyun ve keçiler daha önceden kırkılır, hayvanlar ve yünleri derelerde yıkanır. Eşyalar ve çadırlar toplanarak hayvanlara veya traktörlere yüklenir ve yayladan inilir.

Yemek Kültürü

Vezirköprü mutfağında kuru fasulye, nohut, mısır, üzüm yaprağı, yarma-bulgur temel malzemeler. Et, pirinç ve hamurlu yiyecekler de mutfağa hakimdir. Kaz, tavuk, ördek ve hindi gibi kümes hayvanları geleneksel beslenmede 
önemli bir yer tutuyor. Kaz pilavı, tirit, kaz çevirmesi, tavuk kızartması, kümes hayvanlarından yapılan yemekler. Kaldırayak, madımak, pancar, nünük gibi bitkilerden kavurma, ya da çorba yapılır. Katık böreği Vezirköprü’ye özgü bir 
yemek. Katık, yarma (iri öğütülmüş mısır) ve dere otundan yapılan bu börek son derece lezzetli ve başka bir yerde bulamayacağınız bir tat.

Oymaağaç Kebabı Oymaağaç Köyü’nde yapılan "Oymaağaç Kebabı" mayıs-kasım ayları arasın da yapılıyor, hem sıcak hem soğuk olarak yeniliyor. Kebabın en önemli özelliği oğlak etinden yapılıyor olmasıdır.

Kebap, özel yapılmış bacada, kebap odasında yaklaşık 3-4 saatte, büyük bir özenle çevrilerek pişiriliyor. Oğlağın çevrilerek pişirilmesi sonucu eriyen yağlar bir kapta toplanıyor ve etle birlikte tiridine banılarak yeniyor.

Oğlak Kebabı, yörenin asırlardır varolan geleneksel yemeğidir.

Coğrafi Konum

Vezirköprü, Samsun iline bağlı 2007 yılı verilerine göre nüfusu 25,852 olan bir ilçedir. Köyleri ile birlikte 107,868'e ulaşmaktadır. Vezirköprü’nün Samsun’a uzaklığı 110 km dir.

İlçe kabaca 35° 48’ – 35° 01’ doğu boylamları ile 41° 00’ – 41° 19’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İlçe, kuzeyden Alaçam ve Sinop'un Durağan, kuzeydoğuda Bafra, doğuda Havza, güneybatıda Çorum'un Osmancık ve batıda Sinop'un Saraydüzü ilçeleriyle çevrilidir.

Tarih

Vezirköprü'nün tarihi Hititlere (MÖ 2000 - MÖ 700) kadar uzanmaktadır. İlk şehir Hititler tarafından şimdiki ilçe merkezinin 2,5 km kadar uzağına kurulmuştur. Bu Vezirköprü'nün ilk kuruluşudur. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar neticesinde Hititlerin kutsal kenti Nerik' in Vezirköprü'de olduğu düşünülmektedir.

Oymaağaç mahallesindeki höyükte yapılan kazılarda önemli tarihi eserlerin yanı sıra Karadeniz Bölgesinde ilk defa çivi yazısı ile yazılmış tablet parçaları bulunmuştur. Ayrıca bu tablet parçalarının üzerinde kutsal kent Nerik ifadeli mühürlerin işlendiği fark edilmiştir. Bu da bu bölgenin önemini yükseltmektedir. Arkeologlar parçaların bulunduğu yerin Nerik kentinin yerleştiği yer olduğunu kuvvetle düşünmekte ve bu amaçla kazıları özenle sürdürmektedirler. Bulunan tüm parçalar Samsun'da müzede sergilenmektedir.

MÖ 1200 yıllarında bu yöre Frigya hakimiyeti ve Paflagonya idaresine girmiştir. Daha sonra burası Büyük İskender tarafından ele geçirilmiştir.
Frigyalıların akınları ile yıkılan şehri ikinci kez Bizanslılar kurmuştur. O zaman ki adı Fezimon yahut Teakliodiopolis'dir. İlçede Bizanslılar döneminden kalma sutün ve sutün başlıkları bulunmuştur. O dönemde çevredeki en zengin kent olduğu bu gün görülen büyük bina harabelerinden anlaşılmaktadır.

Selçukluların Bizanslılarla yaptığı savaşlarda Vezirköprü tekrar harabeye dönmüştür. Daha sonra Danişmentlilerin eline geçen ilçe Haçlı Seferleri nedeniyle inşa edilememiştir. Ancak Sultan Mesut 1160 yılında kasabaya Gadegara adıyla üçüncü kez yeniden kurmuştur.

Vezirköprü 1695 yıllarındaki Celali isyanları sırasında sık sık baskına uğramış ve kasaba yağmalanıp yıkılmıştır. Bu nedenle insanlar kalelere sığınma ihtiyacı duymuş Taşkale ve Toprakkale olmak üzere iki kale yapılmıştır. Şimdi bu kale yıkıntıları üzerinde kurulan mahalleler aynı adlarla anılmaktadır. Celali isyanlarından sonra Köprülü Mehmet Paşa ilçedeki yıkılmış yapıları tamir ettirmiş ve ayrıca yeni eserler de yaptırmıştır. İskelet olarak bu günkü durumu o zamandan kalmadır. İdari bakımdan Sivas Beyler Beyliğine bağlı Amasya Mutassarrıflığı içinde olan Vezirköprü; 1925 yılına kadar Amasya'ya bağlı bir ilçe iken 1925 yılında Samsun iline bağlanmıştır. Mehmet Paşa Sadareti zamanında da ilçe Vezirköprüsü adını almıştır. İlçenin günümüzdeki adı daha kısaltılmış olarak Vezirköprü dür.

1892'deki yönetsel bölümünde Canik Sancağı, Trabzon vilayetine bağlıydı. Bu dönemde Trabzon vilayetini, merkez sancağı, Canik, Lazistan ve Gümüşhane sancakları oluşturuyordu.
Canik sancağının toplam 8 kazası sırası ile şunlardı: Merkez, Bafra, Ünye, Fatsa, Terme ve Çarşamba. Ladik, Vezirköprü ve Havza bu dönemde Sivas vilayeti sınırları içerisinde idi. Canik sancağı, 1896 ve 1903' teki yönetsel bölünmelerde de 1892'deki konumunu korudu.

Turizm

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARITarihi ve Kültürel zenginliğimizi oluşturan; korunması gerekli doğal güzellik, gariplikleri ile doğal ve  jeolojik olayların oluşturduğu ilginç görünümler ve asırlık ağaç topluluklarının bulunduğu alanlar "DOĞAL SİT"

Bir araya gelişleri ile teker teker taşıdıkları değerlerin toplamından daha fazla değişik değer  oluşturan  doğal ve insan ürünü  çevre elemanlarının ( bitki örtüsü, sokak dokusu, duvar, çeşme vb.) homojen oluşları, estetik ve tarihi açıdan taşıdıkları değer nedeniyle bütünlük gösteren alanlar "KENTSEL SİT ";

Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu  yer  yada  su  altında  bilinen veya meydana çıkarılan alanlan " ARKEOLOJİK  SİT "; 

Kerpiç, ağaç ve taştan yapıların aynı alanda inşa edilip, yıkılmasıyla oluşan yapay yükseltiler " HÖYÜK "; 

Mezar - Tepe anlamındaki yerler " TÜMÜLÜS ";

Cami, türbe, medrese, han, hamam, köprü vb. binalar DİNİ VE KÜLTÜREL  yapılar; ev,  konak, saray  vb. yapılar SİVİL MİMARLIK örnekleri olarak  " Taşınmaz Kültür Varlıklar"ını  ifade etmektedirler.          İlçemizdeki bu değerler tarihi açıdan olduğu kadar Turizm açısından da büyük önem arz etmekteder.TAŞINMAZ    KÜLTÜR    VARLIKLARI - Höyükler ve Düz YerleşmelerDOĞAN TEPE : Vezirköprü'nün kuzeybatısında yer alan Doğan tepe Aşağı Narlı köyündedir. İlk Tunç  çağı ve orta tunç çağı tespit edilmiştir. 

KURUDERE : Habibfakı köyündedir. İlk Tunç çağı çanak, çömlek parçalarına rastlanmıştır. 

YAĞINÖZÜ - ÇAKMAK : Yağınözü köyündedir. İlk Tunç çağı çanak, çömlek parçalarına rastlanmıştır. 

ÇÖRLEN TEPE : Oymaağaç köyündedir. İlk Tunç çağı çanak, çömlek parçalarına rastlanmıştır. 

HÖYÜK TEPE - OYMAAĞAÇ TEPE : Oymaağaç köyündedir.İlk Tunç Çağı ve orta Tunç Çağı, Demir  Çağı yerleşmeleri tespit edilmiştir. 

KELTEPE : Doyran köyündedir.İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı,Demir Çağı yerleşmeleri tespit edilmiştir. TÜMÜLÜSLERYAĞBASAN TÜMÜLÜSLERİ : İlçenin kuzeybatısında yer  alamaktadır. Yağıbasan  köyünün  Çaltıcak  mahallesi'nde 
3 tümülüs mevcuttur. 

ÇELTEK TÜMÜLÜSLERİ : Çeltek Köyü'nün güneybatısında 2 adet tümülüs mevcuttur. 

AŞAĞI NARLI TÜMÜLÜSÜ : Aşağı Narlı köyünde olup, Doğantepenin güneydoğusundadır. 

AVDAN KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ : Avdan köyünün güney güneybatısında olmak üzere 2  adet  tümülüs mevcuttur. 

ÇAL KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ : Vezirköprü'nün güneybatısında Çal köyündedir. 

YUKARI ÇAL KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ : Vezirköprü'nün doğusunda yukarı Çal köyündedir. 

KÜLETEK TÜMÜLÜSÜ : İlçe'nin Kületek köyündedir. 

MALTEPE TÜMÜLÜSÜ : Köprübaşı'nın kuzeydoğusunda yer alan Boğazkoru köyündedir.ROMA   ve   GEÇ  ANTİK  ÇAĞI  YERLEŞMELERİÇÖĞE KÖYÜ YERLEŞMESİ : Vezirköprü'nün kuzeybatısında yer alan Çöğe köyünün okulu önündedir. 

ADA TEPE YERLEŞMESİ : Ada tepe köyündedir. 

KIZILCAÖREN  YERLEŞMESİ : Vezirköprü'nün güneydoğusunda yer alan Kızılcaören köyündedir. 

ÖRENYERİ YERLEŞMESİ : Vezirköprü'nün kuzeydoğosunda yer alan Güder ve Boğazkoru köyleri hudutlarında yer almaktadır. 

TEPEÖREN YERLEŞMESİ : Köprübaşı'nın kuzeybatısında yer alan Tepeören köyündedir. 

TÜRKMEN KÖYÜ : Bulut alanı mevkii, antik çağ mezarlık alanı.

DİNİ  VE KÜLTÜREL YAPILAR -CAMİLERKÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİ: TACEDDİN PAŞA ( KURŞUNLU CAMİİ)
Çanaklı Mahallesindedir.1494 yılında yapılmıştır.1943 depremde tümüyle yıkılmıştır.5 kubbeli son cemaat yeriyle 2 kubbeli ana mekandan oluşan özgün yapı sonradan düz çatı ile örtülmüştür.Ana mekanın yanındaki kubbeli zaviyeler özgündür.Ana mekanla zaviyeler arasındaki  kemerli  açıklık-lar kapatılmıştır.Camii kullanılamaz durumda olduğu için 1989 yılında restorasyon calışmalarına başlanmış ve aslına bir şekilde restore edilerek 10.04. 1998  tarihinde açılışı yapılarak ibadete açılmıştır.

KALE VEYA TAŞKALE CAMİİ
Mehmet Paşa Mahallesindedir. 1659  yılında  Köprülü  Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Sultan tarafından yaptırılmıştır.Yörede vukuu bulan depremlerden fazlaca zarar görmediği için  orjinalliğini koruyabilmiştir.Üç kubbeli planlı ana mekan, oldukca yüksek bir kasnağa  oturan  kubbeyle örtülüdür.Kubbe kasnağındaki üç vitraylı pençere sonradan yapılmıştır. Kadınlar mahfili ana mekanınkuzeyindedir. 7 köşeli  mihrap  nişi  mukarnaslıdır. Yağlı  boyalı  mihrabın  döşemesi  altıgen ve yıldızlarla bezenmiştir. Kıvrık dal, baklava,çiçek bezemeli abanoz ağacından minber Geç Dönem özelliğindedir.Kubbedeki kalem işleri orjinal değildir. Tek şerefeli silindir gövdeli minare depremde yıkılmış olduğundan yeniden orjinaline benzer  bir  şekilde yapılmıştır.
ABDÜLGANİ  ( NAMAZGAH ) CAMİİ
Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Taşkale mahallesi Gençlik caddesi üzerinde bulunmaktadır. 1906 depreminde tamamen yıkılmış, sadece mihrab ve  minberi  kalmıştır. Yıkılan caminin arsası üzerine mahalle sakinleri tarafından 1915 yılında ahşap bir camii yaptırılmıştır. Camiinin  kıblesindeki geniş arsa üzerine, Vezirköprü Belediyesi'nin de gayretleriyle 1997 yılı içerisinde yaklaşık 1200 metre kare kullanım alanına sahip Köprülü Mehmet Paşa Camii yapılmıştır.
YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ  ( ORTA CAMİİ )
Orta Camii Mahallesindedir.Yörgüç Paşa'nın 1431 tarihli  vakfiyesinden bu caminin masraflarını karşılayacak bir takım gelirler tayin  ettiği  anlaşılmaktadır. Depremden   yıkıldığı içindir ki şu anda yerinde l944 yılında yaptırılmış  olan ahşap çatılı, taş duvarlı  "Orta Camii" diye anılan camii  mevcuttur.


FAZIL AHMET PAŞA MEDRESESİ  ( TAŞ MEDRESE ) 
Fazıl  Ahmet  Paşa  Mahallesindedir.1662 yılında Fazıl Ahmet Paşa  tarafından  yaptırılmıştır. Çatısı kurşunla kaplı iken 1877-78 Osmanlı Rus savaşları sırasında kur-  şunları alınıp çatısı kiremitle örtülmüştür.1943 depreminde çatlamalar olmuşsa da  restore edilerek orjinalliği  muhafaza  edilmiştir.

1974 yılında  kiremitle  kaplı  olan çatısı  sökülerek  bakır  kaplama yapılmıştır. Yapının iç ve dışında pempe Karacaviran taşı  kullanılmıştır. Dıştan  uyumlu görünümünü dersane - mescid bölümü  bozar. Dilimli  bakır kaplı kubbelerin aralarında tuğladan kare biçimli bacalar bulunmaktadır. Basık kemerli kapıdan, medrese  odalarının  bulunduğu revaklı dikdörtgen avluya  girilir.Kubbeli Medrese odalarında ocak ve kitap rafları vardır.Kare planlı Dersane-Mescid  kubbeyle örtülüdür.Kubbe  kasnağında ki vitraylı pencereler sonradan yapılmıştır.

1964 yılına kadar çeşitli amaçlarla kullanılan Taş Medrese, bu tarihten  sonra Kültür Bakanlığına bağlı Halk Kütüphanesi Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Kütüphanede 12 oda ve 20 bin kitap bulunmaktadır. Ayrıca bir yılda kütüphaneyi 70 bin okuyucu ziyaret etmettedir.Aynı anda 350 okuyucuya hizmet verebilen kütüphane2002 yılında iç avludaki sütun araları ahşapla birleştirilerek restore edilmiştir.

BEDESTEN VE ARASTA
İlçe Merkezindedir.Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hanım'ın  babası  Yusuf Ağa'nın 1660 yılında yaptırdığı bilinmektedir.İç ve dış bedesten olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dört  giriş kapısı ve içerisinde 110 dükkanı bulunmaktadır.İç bedesten geçmişte kervansaray olarak kullanılmıştır.Bedesten Ayşe Hanım tarafından vakfedilmiştir.Arasta bölümü Bedestenin çevresinde gelişmiştir.Dört yandan basık kemerli  kapılarla girilen bedesten kare planlı dört kubbeyleörtülü muazzam bir yapıdır. Kubbeler duvarlara bitişik tuğla  kemerlere oturtulmuştur.Kemer pandantif ve kubbeler düzgün tuğla örgüsüyle güzel bir görünüm arzetmektedir.Ana kubbeyi taşıyan tuğla kemerin ortada dayandığı bölümde içeri girinti yapan kare mekan küçük kubbeyle örtülüdür.Dışarıdan ana kubbeler arasında görülen bu bölüm dua kubbesidir.yuvarlak kubbeli kapılarla girilen arastanın kuzeyinde tonozlu dükkanlar yer alır.Bedestene bakan yüzdeki dükkanlar yer kazanmak amacıyla üçgen  biçiminde yapılmıştır. İç Bedesten olarak adlandırılan Kervansarayın ülkemizde tek sütun üzerine 4 kubbeli tek kervansaray olduğu iddia edilmektedir. Sütun içerisinde gizli bir oda bulunmaktadır. 

KURT KÖPRÜ
Vezirköprü İlçesi ile Havza İlçesi nin sınırlarını çizen İstavroz çayı  üzerinde  kurulmuştur. Havza'nın Tahna köyü ile Vezirköprü'nün Tekkekıran köylerini birbirine bağlamaktadır.Köprü bir yüksek ayak üzerine iki büyük sivri kemerli gözden oluşmuştur. İki kemer arasında ve yanlarında olmak üzere sivri kemerli  pençere şeklinde toplam üç adet kemer bulunmaktadır.Çayın iki yamacına gelen kısım, doğal kaya ve toprakla desteklenmiş-tir. Köprünün geçit kısmı düz olup,diğer yerlerindeolduğu gibi bir hayli tahribata uğramıştır. Köprü ayağı kalın paye şeklinde olup,alt kısmında dikdörtgen şeklinde beş adet  dalğakıranı  mevcuttur. Köprünün  pençere  görünümlü beş küçük kemerlerinin başlanğıcına kadar olan kısmı yer yer Roma ve  Bizans  dönemine  ait  mezar  stelleri ve mimari parçaları,yer yer kesme taş, yer yer de düzensiz taşlardan oluşan moloz taş örgü sistemindedir.Kemer başlangıçlarından itibaren 13-14. yy.da  sıkca görülen ve Bizans dönemi mimarisinde de rastlanan üç sıra tuğla, bir sıra kesme taştan oluşan sağlam bir örgü sistemi görülmektedir. Üç sıra tuğla, bir sıra taş  örgü  sistemi  ana  kemer  gözlerinde  de tuğlaların dikine yerleştirilmesi şekliyle tekrarlanmıştır. Tuğla hatıllı moloz taş  örgü  sistemi  yöredeki mahalli doku-dan kaynaklanabileceği  de görülmektedir. Küçük kemerlerde ise tamamen tuğla malzeme kullanılmıştır. Köprüdeki mimari tarz ve örgü sistemi incelendiğinde 13-14. yüzyılda yapılmış olabileceği izlenimini vermektedir. Ancak   aynı yerde başka bir köprü kalıntısı olduğundan da bahsedilmektedir. Köprüye 1 km. mesafede antik  bir  Köprü  kalıntısı mevcuttur.Antik köprünün tahrip olması sonucu, bugünkü köprünün 13. yüzyılda yapıldığı ve çeşitli onarımlarla bu güne kadar ulaştığı akla daha yatkındır. Kurt Köprüye  1 km.  mesafedeki  antik  köprü  kalıntılarından  "Yurdumuz Havza" isimli eserinde Zübeyir Zade Fuat Efendi de bahsetmektedir. 

SAAT KULESİ
İlçe merkezindedir. 1906 yılında Abdülhamit devrinde, Sivas Valisi  Reşat  Akif paşa tarafından yaptırılmıştır.1943 depreminde büyük hasar gördüğü için 1959 yılında tamiratı yapılmıştır.Dört tarafında yer alan saatleri çalışır vaziyettedir.

ÇINAR AĞACI
Orta Cami Mahallesinde Polis Karakolunun önünde  yer  alan  Adnan  Menderes Parkının kenarında bulunmaktadır.Kunduz Ormanlarının Simgesi Geyikler: Kunduz ormanlarındaki Geyik Üretme İstasyonu; Vezirköprü'yü ziyaret edenlerin en çok uğradığı mekanların başında gelmektedir. 1984 yılında iki geyikle 7 hektar ormanlık alanda başlanılan geyik üretme sahası daha sonra 85 hektara çıkarılarak üretim alanı genişletilmiştir. Üreyen geyikler zaman zaman doğal ortama salınarak kendi doğal ortamlarında üremeleri sağlanmıştır. Avlanması yasak olan geyiklerin doğal ortamdaki sayıları kesin olarak bilinmemektedir. Geyiklerin korunması için bekçi görevlendirilmiştir. Geyik üretme istasyonunu ziyaret eden herkes geyikleri yakından görebilmektedir.

ŞahinKaya KanyonuSamsun ili Vezirköprü İlçesinde bulunan Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu görülmeye değer doğal güzelliklerden birisi gerçekten. Bu doğa harikası yere ulaşım ile ilgili bilgiler vereceğim sizlere.
Vezirköprü, Ankara -Samsun yolunda Havza ilçesinden Dönüş yapılarak 25 km sonra gelinen Samsunun bir ilçesi.

Kanyona gitmenin iki yolu var:
Kara yolundan Vezirköprü ilçe merkezini geçtikten sonra Kastamonu Sinop Boyabat istikametine doğru devam ediyoruz.

İlk seçenek, Yaklaşık 1 km sonra Adatepe ,  Oymaağaç , Türkmen Köylerine giden yol ayrımı bulunmakta. Bu köy yolunu hiçbir yöne sapmadan yaklaşık 15 km kadar takip ettiğimizde bizi doğruca baraj kıyısına ulaştırıyor.Buradan tekne ile kanyonu gezebiliyorsunuz. Ancak burada her zaman bekleyen bir tekne olmayabilir. Bunun için nceden Vezirköprü merkezden bu tekne ile görüşüp randevu almak gerekiyor.

İkinci seçenek ise yine Kastamonu yolundan devam edip yaklaşık 11 km sonra Çeltek yolu ayrımından gidiyoruz . Yaklaşık 4-5 km sonra suyun kenarına gelmiş oluyoruz ve burada hazır tekne mevcut. bu teknelerle kanyonu gezmek mümkün.
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü